Курал шаймандарды иштетүү

  • Tooling Components Machining

    Курал шаймандарды иштетүү

    Биз кардардын CAD чиймесине ылайык бир-топтом шаймандарды же бир бөлүктү иштетүү процессин программалайбыз; Бирдиктүү шаймандарды иштетүү үчүн, бул процессти механикалык иштетүү, толук текшерүү, жыйноо, байкоо, таңгактоо, жөнөтүү; Жалгыз бөлүктөр үчүн, бул Иштетүү, Толук Текшерүү, Таңгактоо, Жөнөтүү